Виховна робота

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИТЕМИ ЗАКЛАДУ

Основні напрями виховання сплановані відповідно до Програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»., Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої Наказом МОН України від 29.07.2019 №1038.

Тема виховної роботи:
«Інноваційні підходи до національно патріотичного виховання та громадянського ставлення особистості»

Головна метаформування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо).

Основні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

 • Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
 • Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
 • Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
 • Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
 • Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 • Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 • Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 • Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
 • Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
 • Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.
 • Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.
 • Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
 • Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
 • Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
 • Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.
 • Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.
  Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи, що охопив усі напрямки виховання.

  • ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і  держави;
  • ціннісне  ставлення  до  сім’ї, родини, людей;
  • ціннісне  ставлення  до  праці;
  • ціннісне  ставлення  до  мистецтва;
  • ціннісне  ставлення  до  природи;
  • ціннісне  ставлення  до  себе.        

  Було організовано участь у календарних, традиційних шкільних святах, заходах, конкурсах, а саме:

  Пивоваровою К.Ю. було проведено виховний захід Вікторина «У світі казки чарівної», Юрченко М.С  підготувала та провела етичний тренінг «Чуйність та доброта – два крила милосердя» та свято «Святий Миколай іде по світу», Нестеренко Г.В.   – відкрита виховна година « Крізь пекло Афганської війни», Мазняк Г.В. – свято «Halloween Day», профорієнтаційне тренінгові заняття «Впевнений крок у доросле життя» , Мороховська Н.І. – відкрита виховна година «Здоров’я – найбільше багатство».

  Для виховання любові до рідного краю, створення умов для розвитку творчих здібностей учнів, розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій  були проведені наступні виховні заходи: Свято «Ми- роду козацького діти» (Єрмакова Л.С.), спортивні змагання, присвячені Дню українського козацтва та Дню захисника України (Челомбитько Д.С.), фото-проект «Діти України за мир в усьому світі» (Даценко І.В.), свято до Дня української писемності і мови» (Бєлєвцова О.І.), свято «Андріївські вечорниці на сучасний лад» (Нестеренко Г.В.),  Родинне свято «Українському роду нема переводу» (Коленко О.Д.), свято «Його величність хліб» (Меденець О.В.)

  Система вихованої роботи ліцею базується на принципах національного виховання, і, перш за все, на ідеї гуманізму, оновлення, демократичності і передбачає ряд основних аспектів:

  • ідею реалістичних цілей виховання та всебічний розвиток особистості учня, який базується на здібностях і обдаруваннях;
  • ідею спільної життєдіяльності дітей і дорослих – заміну авторитарності впливу вчителя на безпосереднє співробітництво з учнями, яке базується на самовизначенні особистості;
  • ідею самовизначення учня – процес інтеграції окремих позитивних якостей в єдине ціле;
  • ідею спрямування особистості – центр всієї виховної роботи – учень, а не програми виховання;
  • ідею добровільності – щоб учитель сприяв вияву в учнів інтересу, прагнення до саморегуляції своїх природних сил, власної ініціативи та творчості у виконанні дій.

  Виховна система ліцею входить до складу загальношкільного механізму цілеспрямованого формування загального досвіду учнів і враховує:

  • соціальне замовлення;
  • досягнутий рівень сформованості в учнів окремих якостей і досвіду в цілому;
  • особливості школи;
  • умови , традиції, якісний склад педагогічного колективу, матеріальну базу тощо.

  Виховна система ліцею являється конкретним механізмом дій конкретних людей, мета  якої спрямована на створення умов психологічної захищеності та душевного комфорту особистості, на формування її громадської зрілості, соціальної відповідальності за свою роль у національному відродженні України, на розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, психологічної та фізичної сфери особистості.