Матеріально – технічне забезпечення закладу освіти

 Матеріально – технічна  та  навчально – методична база

* Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу:

Територія школи розташована на земельній ділянці площею 0,6 га. Зонування школи відповідає „Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів”. Фізкультурна спортивна зона має футбольне поле, бігову доріжку, стрибкову яму та нестандартне обладнання для занять гімнастикою, спортивний майданчик.

Будівля школи зведена в 1974 році.

Стан каналізаційної  системи, системи опалення – задовільний; віконні блоки  будівлі  школи потребують заміни  на металопластикові.

Щорічно проводяться поточні ремонти шкільних приміщень за рахунок добровільних внесків батьків, коштів районного бюджету.

Щороку готовність навчального закладу до нового навчального  року затверджена актами  прийому.

Санітарно – гігієнічні умови у навчальному закладі створюються відповідно до державних санітарних правил і норм 5.5.2.008 – 2001р. «Влаштування,  утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу». Усі навчальні приміщення мають природне освітлення . Питна вода відповідає ГОСТУ 2878-82 «Вода питна. Методи аналізу».

Технологічне устаткування харчоблоку відповідає проектним нормам. Харчоблок обладнаний електроплитами, холодильниками, електричною м’ясорубкою, жарочною шафою, електричним котлом для підігріву води на 200 л., але потребують заміни пательня, шафа розжарювання, м’ясорубка. В 2017 році замінена електрична плита, придбаний тістозамішувач. Обідня зала обладнана на 60 місць, столи мають гігієнічне покриття. Столовий посуд в достатній кількості.

* Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, спортмайданчиків.

Стан матеріально-технічної бази закладу, зокрема комплектування  обладнанням навчальних кабінетів,  в цілому відповідає єдиним вимогам до організаційно-педагогічних умов функціонування цих приміщень. Навчальні кабінети забезпечені необхідним обладнанням відповідно до типових переліків  на 70%.

Всі класні кімнати  обладнані необхідними меблями, але застарілими. Навчальні класи частково оснащені наочністю для забезпечення виконання державних навчальних програм. У  школі  проводиться робота,  метою якої є привернути увагу школярів та їх батьків до рівня матеріально-дидактичної бази навчальних кабінетів, активізувати роботу учнівських активів кабінетів, залучити їх до оновлення, розробки інноваційних зразків дидактичних матеріалів.

Для зберігання інвентарю для прибирання виділено окремі приміщення.

Заклад має необхідні гімнастичні снаряди (кінь, козел), гімнастичні мати, канат, волейбольну сітку, баскетбольні, волейбольні та футбольні м’ячі (в недостатній кількості).

* Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою:

Ряд сучасних обставин глибоко змінюють економіку і суспільство.  Це – глобалізація і проява нових промислово – розвинених країн; демографічна ситуація, обумовлена старінням населення; швидкі зміни на ринку праці; стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх використання у професійному та приватному житті.

На сьогодні школа всього на 9% забезпечена необхідними технічними засобами навчання. Списаний був  НКК 10+1 . Залишився діючим кабінет в комплектації 5+1, сканер, принтер. Для того, щоб ефективно проводити освітній процес, давати високу якість знань, умінь і навичок, тримати на достатньому рівні освітні послуги,  необхідне придбання нового комп’ютерного класу.

Кількість учнів та педагогічних працівників на 1 персональний комп’ютер :

– кількість учнів – 5;  учителів – 3 на один комп’ютер

Кабінет підключено до мережі Інтернет.

По школі всього встановлено і використовується: 2-DVD,  4 –TV, 2 музичні центри.

Вищезазначений арсенал використовується у повному обсязі на відкритих уроках вчителів, виховних заходах, районних семінарах, тренінгах, конференціях, майстер – класах, тощо. На уроках використовуються комп’ютери. В закладі введено електронний документообіг. Програмове забезпечення відповідає навчальним програмам.

Кабінет інформатики має вільний доступ для вдосконалення  комп’ютерної грамотності вчителів та дітей після 14-00.

80% вчителів володіють персональним комп’ютером  на рівні користувача, створюють мультимедійні презентації та використовують їх в освітньому процесі.

* Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання.

Освітній процес у початковій школі забезпечено підручниками на 93 %, у 5-9 класах на 93 %, що свідчить про повноту та своєчасність подання заявки на підручники. Книжковий фонд становить 11020 примірників з яких 1423 – підручники. В наявності інвентарна книга бібліотечного фонду. Навчально – методична та довідкова література відповідає переліку, рекомендованим Міністерством освіти і науки України. Бібліотекарем закладу ведеться книга сумарного обліку бібліотечного фонду, реєстраційна картотека руху підручників, книга обліку виданих підручників за класами, книга обліку книг, прийнятих від учнів замість загублених, формуляри читачів, вкладиші у формуляри. В наявності план роботи бібліотеки. Існують єдині вимоги користування бібліотечним фондом: каталогом, підручниками, літературою. У бібліотеці для кожного класу представлена  науково-методична література для забезпечення  якісного вивчення предметів, література з позакласної роботи, довідкова література, яка сприяє організації роботи з обдарованими дітьми.

Щорічно проводиться організована підписка на періодичні видання.