Методична робота

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

Діяльність методичної роботи закладу спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково – методичних розробок, створюваних педагогами – практиками.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації методичної теми «Формування професійної мобільності педагогічних працівників закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада (наказ по школі від 31.08.2019 № 1), до складу якої ввійшли, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, учителі-методисти.

В рамках реалізації методичної теми були проведені такі заходи:

 • інструктивно-методичні наради;
 • індивідуальні консультації;
 • педагогічні ради;
 • засідання методичних об’єднань;
 • предметні тижні;
 • семінар  «Концепція Нової Української школи»;
 • педагогічні читання  «Творче впровадження спадщини В.О.Сухомлинського в сучасний освітній простір школи», « Педагогічне новаторство: ретроспектива і сучасність» (жовтень 2018);, «ІКТ – компетентності сучасного вчителя в умовах розвитку інноваційного освітнього середовища» (лютий 2019);
 • Методичні декади:
 • Семінар практикум « Дидактичні умови оволодіння навчальним матеріалом» ( листопад 2019)
 • Методичний тренінг « Як організувати роботу на уроці, використовуючи елементи інноваційних технологій» (березень 2019);

Напрямки  методичної роботи:

 • Кадрове та науково – методичне забезпечення освітнього процесу;
 • Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • Проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • Вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій.

У освітньому процесі реалізуються основні завдання методичної роботи закладу: сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності, розвиток учительської творчості, формування інтересу до сучасних наукових ідей, покращення методичної підготовки педагогічних кадрів, реалізація творчого підходу в роботі вчителя та учнів, реалізація нових підходів у виборі методів та засобів навчання. Керує та спрямовує  методичну роботу у школі методична рада, членами якої є  вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп.

В закладі  в наявності основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. Щорічно видається наказ по закладу  «Про організацію методичної роботи школи». На засіданнях методичної ради розглядаються такі питання, як циклограма методичної роботи, моніторингові дослідження у школі, затвердження плану вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду,  діяльність методичних об’єднань  учителів, застосування інформаційно – комунікативних технологій на уроках тощо.

Керівники методичних об’єднань  щорічно складають плани роботи й та надають аналітичні матеріали про результати навчальних досягнень учнів та результативність методичної роботи.

В роботі шкільних методичних об’єднань передбачається актуальність вибраних для вивчення питань, співзвучність проблемам, що вирішуються на рівні школи і району, питання для розгляду зумовлені висновками з відвіданих адміністрацією школи уроків, вимогами сучасної педагогічної та методичної науки щодо проведення уроків, організації позакласної роботи з предмета, підвищення професійної майстерності, впровадження перспективного педагогічного досвіду

Робота методичних об`єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя. Були проведені заплановані засідання методичних об`єднань, на яких обговорювалися організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад,  предметних тижнів, проведення контрольних робіт ). У зв’язку з карантином ДПА було скасовано.

Упродовж навчального року працювало 4 шкільних методичних об’єднань. На достатньому рівні працювали методоб’єднання учителів початкової школи (керівник –Мороховська Н.І. ) природничо-математичного циклу (керівник – Єрмакова Л.С.), гуманітарного циклу (керівник –Бєлєвцова О.І.), класних керівників (керівник –Юрченко М.С.).

В цілому роботу шкільних методичних об`єднань у 2019/2020 навчальному році можна вважати задовільною.