Річний звіт про діяльність закладу освіти

ОСНОВНІ ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2020/2021НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА ЗАВДАННЯ НА 2021/2022НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КЗ «Кочетоцький ліцей» Чугуївської міської ради Харківської області здійснює діяльність на підставі   ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,  Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту.

За Статутом КЗ «Кочетоцький ліцей»  є загальноосвітнім закладом загальної середньої освіти.

Мова навчання – українська.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100 %, що досягнуто шляхом виваженого навантаження вчителів з урахуванням їхніх побажань, а також завдяки наявності вчителів-сумісників.

Освітній рівень педагогічних працівників. Вищу та базову вищу освіту мають 100 %.  Мають повну вищу освіту 15 вчителів.  Два  вчителя є магістрами.

Освітній рівень педагогічних працівників за категоріями:

Спеціаліст вищої категорії

Солошко Наталія Ігорівна – учитель російської мови та літератури, директор ліцею;

Васильєва Ніна Миколаївна – учитель образотворчого мистецтва, заступник директора   з навчально-виховної роботи;

Єрмакова Любов Семенівна – учитель фізики;

Коленко Олена Дмитрівна – учитель початкових класів;

Мороховська Наталія Іллівна – учитель початкових класів;

Кулинич Алла Леонідівна – учитель математики;

Нестеренко  Геннадій Вікторович – учитель хімії та біології;

Бєлєвцова Оксана Іванівна  – учитель української мови та літератури,

Меденець Ольга Вікторівна – учитель початкових класів,

Крицина Лариса Іванівна – соціальний педагог,

що складає 64 % від загальної кількості вчителів.

Спеціаліст І категорії

Мазняк Ганна Василівна –  учитель  англійської мови,

Чоломбитько Дмитро Сергійович – учитель фізичної культури

що складає 12 %  від загальної кількості вчителів.

Спеціаліст ІІ категорії

Даценко Ірина Василівна – педагог – організатор

Пивоварова Катерина Юріївна – учитель початкових класів.

що складає 12 % від загальної кількості вчителів.

  Спеціаліст

Кіценко Маргарита Олександрівна – учитель англійської мови;

Фартушко Ірина Володимирівна  – учитель англійської мови.

що складає  12 % від загальної кількості вчителів.

Педагогічні звання

Вчителі -методисти : Солошко Наталія Ігорівна – директор ;

Кулинич Алла Леонідівна – учитель математики;

Єрмакова Любов Семенівна – учитель фізики;

Коленко Олена Дмитрівна – учитель початкових класів;

Мороховська Наталія Іллівна – учитель початкових класів.

Старший учитель:  

Васильєва Ніна Миколаївна – учитель образотворчого мистецтва, заступник директора   з навчально-виховної роботи;

Бєлєвцова Оксана Іванівна  – учитель української мови та літератури;

Крицина Лариса Іванівна – соціальний педагог.

Стаж педагогічної роботи колективу:

 • від 1 до 3 років – 0
 • від 3 до 10 років – 4 особи;
 • від 10 до 20 років – 4 осіб;
 • 20 років і більше –8 осіб.

* Організація атестації педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників  проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. В перспективному плані розвитку освітнього закладу  розроблений план атестації педагогічних працівників.

Процесом атестації керує атестаційна комісія, до складу якої входять учителі вищої категорії, вчителі-методисти, старші вчителі, голова ПК, голова Ради ліцею.  В плані роботи освітнього закладу відображено алгоритм проведення атестації педагогічних працівників, план проведення атестації на поточний рік. Складено плани індивідуальної підготовки педагогічних працівників до атестації,  які насамперед передбачають вивчення нормативно – правової документації з питань атестації, розроблено графік проведення відкритих уроків педагогічних працівників, що підлягають атестації. Атестаційна комісія закладу вивчає систему роботи й узагальнює досвід роботи вчителів, які проходять атестацію, шляхом відвідування уроків і позаурочних заходів, співбесід з учителями, батьками і учнями, анкетування вчителів,  перегляду методичних розробок  та інших матеріалів           Слід відмітити своєчасність, дотримання термінів проведення атестації та якість оформлення відповідних документів. Протягом  останніх років кваліфікаційний рівень учителів зріс.

Згідно результату засідання атестаційної комісії закладу (протокол № 4 від 17.03.2020) у  звітному році було атестовано 2 педагогічних працівника:

 1. Васильєва Ніна Миколаївна – учитель географії (підтверджена  кваліфікаційна  категорія «Вища», педагогічне звання «старший учитель» ).
 2. Чоломбитько Дмитро Сергійович – учитель фізичної культури, (встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії »).

Учителі, що підлягали атестації, провели цикл відкритих уроків, виховних заходів на яких були присутні члени атестаційної комісії закладу.

На травень 2021 року кількість педагогічних працівників, які  пройшли атестацію за період з 2018 року складає 8 осіб.

* Підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

Професійне самовдосконалення педагогічних кадрів – одне з головних завдань розвитку освітньої системи закладу. В закладі забезпечені права педагогічних працівників та створені умови для підвищення кваліфікації. В перспективному плані розвитку розроблено план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Ведеться поточне планування протягом   навчального року. За три останні роки підвищили кваліфікацію 18 учителів на курсах підвищення кваліфікації Харківської академії неперервної освіти, що відповідає плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників і фактичного його виконання. Дотримується попередність підвищення кваліфікації відносно атестації педагогічних працівників. Всі педагогічні працівники відповідають фаховій освіті.

У 2020/2021  навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка (навчання на курсах післядипломної освіти) та атестація вчителів відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. Курсову перепідготовку пройшли:

№ з/п П.І.Б. працівника Де проходив навчання Напрям навчання Дата видачі посвідчення.
1 Бєлєвцова Оксана Іванівна ХАНО Короткотривалий курс « Зарубіжна література» 22.09.2020 р.
2 Мазняк Ганна Василівна ХАНО Короткотривалий курс «Мистецтво» 22.09.2020 р.
3 Єрмакова Любов Семенівна ХАНО Короткотривалий курс «Захист України(Основи медичних знань)» 05.11.2020 р.
4 Кулинич Алла Леонідівна ХАНО Тематичний спецкурс «Стратегії підготовки до ЗНО з математики двох рівнів» 20.10.2020 р.
5 Кулинич Алла Леонідівна ХАНО Курси підвищення кваліфікації

« Математика»

05.10.2020 р.
6 Васильєва Ніна Миколаївна ХАНО Курси підвищення кваліфікації

«Географія та історія »

15.12.2020 р.
 7 Кулинич Алла Леонідівна ХАНО Короткотривалі курси підвищення кваліфікації з теми « Формування в учнях ключових та предметних компетентностей  з інформатики» 14.06-17.06.2021
 8 Кулинич Алла Леонідівна ХАНО Тематичний спецкурс «Створення умов для безпечного та якісного навчання й харчування  учасників освітнього процесу» для педагогічних працівників 09.06-11.06.2021
9 Чоломбитько Дмитро Сергійович ХАНО Курси підвищення кваліфікації

« Фізична культура»

02.10.2020 р.
10. Васильєва Ніна Миколаївна ХАНО Фаховий спецкурс « Основи здоров’я» 22.02.2021 р.
11. Єрмакова Любов Семенівна ХАНО Тематичний спецкурс «Система роботи безпечної і дружньої до дитини школи» 11.03.2021 р.
12 Бєлєвцова Оксана Іванівна ХАНО Тематичний спецкурс «Нові аспекти ЗНО з української мови та літератури » 10.01.2021 р.
13 Крицина лариса Іванівна ХАНО Тематичний спецкурс «Система роботи безпечної і дружньої до дитини школи» 11.03.2021 р.
14 Солошко Наталія Ігорівна ХАНО Тематичний спецкурс

«Безпечні умови та здорове харчуванняв закладах ЗЗСО »

28.04.2020 р.
15 Нестеренко Геннадій Вікторович ХАНО Фаховий спецкурс «Природознавство» 09.04.2021 р.
16 Фартушко Ірина Володимирівна ХАНО Фаховий спецкурс «Зарубіжна література » 30.04.2021 р.
17 Мороховська Наталія Ігорівна ХАНО Короткотривалі курси підвищення кваліфікації з теми « Особливості організації дистанційного та змішаного навчання в освітньому процесі початкової школи » 04.03.2021 р.
18 Коленко Олена Дмитрівна ХАНО Короткотривалі курси підвищення кваліфікації з теми « Особливості організації дистанційного та змішаного навчання в освітньому процесі початкової школи » 04.03.2021 р.

 

Курси підвищення кваліфікації учителів за 2018/2021 роки

За підсумками підвищення кваліфікації педагогічних працівників попередніх років зібрані статистично – аналітичні матеріали. У системі методичної роботи передбачені заходи, які сприяють підвищенню кваліфікаційного рівня вчителів: семінари, педради, конференції, конкурси, педагогічні читання, індивідуальна робота. Адміністрацією закладу складається план вивчення стану викладання предметів, методичного та теоретичного забезпечення освітнього процесу вчителем, який атестується. Відповідно до складеного перспективного плану вивчається: досвід роботи вчителя, рівень знань, умінь і навичок учнів, рівень позакласної роботи з даного предмету.

В  систему  методичної роботи впроваджується комплекс заходів, спрямованих на становлення вчителя як суб’єкта професійної інноваційної діяльності та освоєння ним освітніх інновацій. Робота з педагогічними працівниками  планується на основі моніторингових досліджень. Проведено анкетування вчителів за темами: «Нормативно – методичне забезпечення освітнього процесу»; «Контролююча функція»; «Контроль засвоєння змісту навчання»; «Сучасний урок»; «Ознаки відставання з предмету та шляхи їх подолання»; «Оцінка власної професійної діяльності»; «Готовність до здійснення інноваційної діяльності».

Паралельно з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності вчителів: кожен педагог займається самоосвітою згідно з планом індивідуальної методичної діяльності педагога.

Методичний рівень вчителів постійно підвищується. Проводяться   засідання педагогічної ради, методичної ради, тренінгові заняття, проблемні семінари, педагогічні читання, проводяться наради.

Показником методичної роботи з самоосвіти є й участь у різноманітних педагогічних конкурсах, але слід відмітити,  що протягом останніх 3 років учителі не брали участь   у конкурсі  «Учитель року».

        Вчителі мають публікації особистих наробок в друкованих виданнях:

Опублікування матеріалів в освітніх проектах:

Бєлєвцова О.І. ( Видавництво «Ранок») з теми : « Роман з мовою» . Сертифікат Y 170321114430AD8E від 17.03.2021р.

Васильєва Н.М. ( Видавництво « Всеосвіта».) Конспект уроку з географії у 6 класі. Тема « Основіні форми рельєфу суходолу – гори і рівнини . Свідоство № ТF 293153 від 01.04.2021р.

Мороховська Н.І.( Видавництво « Всеосвіта».) Методична розробка уроку з теми :

« Використання інновацій: ейдетика і мнемотехніка на уроках в початкові школі»

Коленко О.Д. ( Видавництво « Всеосвіта».)  Методична розробка уроку з теми : «Формування ключових комунікативних компетентностей молодших школярів шляхом використання інтерактивних технологій »

Бєлєвцова О.І. ( учитель української мови та літератури ) участь у проєкті « Вивчай та розрізняй : інфо – медійна грамотність.»

Інтерактивна школа творчого вчителя, вебінари з навчальних предметів (Мазняк Г.В., учитель англійської мови; Пивоварова К.Ю., учитель початкових класів,  учителя початкових класів, Кулинич А.Л.., учитель математики; Бєлєвцова О.І., учитель української мови та літератури; Васильєва Н.М, учитель основ здоров’я), інтернет – олімпіади «На урок» (Кулинич А.Л., учитель математики; Бєлєвцова О.І., учитель української мови та літератури; Мазняк Г.В., учитель англійської мови).  Всі учителі закладу зареєстровані в освітньому проекті «На урок».

Участь у всеукраїнській олімпіаді « Всеосвіта»  з української мови (учитель української мови та літератури Бєлєвцова О.І.,) і її учні посіли призові місця: Бєлєвцова Д. учениця 10 класу – І місце, Тимошенко Д. учень 6 класу –ІІІ місце. З анлійської мови (учитель Мазняк Г.В.) і її учні посіли призові місця : Тимошенко Д. ІІ місце, Сайко Д. ІІ місце . Наволокова К.( 7- А клас), Белевцова Д.( 10-А клас) , Мазняк Т.( 2-А клас) учасники олімпіади. З математики ( учитель Кулинич А.Л.) Бикова В. та Сайко Д.( 7-А кл) отримали диплом ІІ ступеня . Учитель початкових класів ( Мороховська Н.І.) також брала участь у олімпіаді : Проценко М., Шагіахметов Р., Кривенко О. посли І місця, Калетник Є.- ІІ місце,  Переродов П. – 3 місце. Солошко Н.І. (учитель російської мови) Наволокова К.( 7-А клас) –ІІ місце.

Учителі : Белевцова О.І.( українська мова  та література) брала участь у міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченко і посіла призові місця: Одод А. ( 5 кл) – ІІ місце.Наволокова ( 7 кл) – ІІ місце. Учень 4 – А класу Переродов П. брав участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім..П.Яцика та посів ІІ місце (учитель Мороховська Н.І.)

У фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи» учителі закладу не брали участь.

Фестиваль « Добрих практик».

* Впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес. Організація дослідницької роботи:

Інноваційна освітня діяльність закладу характеризується пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти. Впровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє здійснити перехід від традиційного до особистісно-орієнтованого й компетентністного підходів до організації освітнього процесу, підвищує інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у вирішенні проблем практичної освіти. Вчителі закладу впроваджують в освітній процес елементи проектної, інтерактивної технології навчання, використовуються комп’ютерні технології. Перед впровадженням технологій проводяться  психолого-педагогічні семінари, тренінги з вчителями, відбувається обмін досвідом під час взаємовідвідування уроків, узагальнюється матеріал, надаються методичні рекомендації.

* Організація методичної роботи та її результативність

Діяльність методичної роботи закладу спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості методичних розробок, створюваних педагогами – практиками.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на продовження реалізації методичної теми ««Нова українська школа – запорука створення інноваційного освітнього середовища»

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада (наказ по школі від 31.08.2020 № 89), до складу якої ввійшли, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники  методичних об’єднань, учителі-методисти.

В рамках реалізації методичної теми були проведені такі заходи:

 • інструктивно-методичні наради;
 • індивідуальні консультації;
 • педагогічні ради;
 • засідання методичних об’єднань;
 • предметні тижні;
 • семінар  «Концепція Нової Української школи»;
 • педагогічні читання  «Українська школа майбутнього твориться уже сьогодні» (жовтень 2018);, «Компетентний учитель – запорука реалізації компетентного підходу до сучасного освітнього процесу» (лютий 2019);
 • Методичні декади:
 • Педагогічна студія на тему «Особливості уроку в парадигмі сучасного освітнього простору : позиція і кут зору »» (листопад 2020);
 • Методичний тренінг «Робота над розвитком логічного мислення школярів для формування їх ключових компетентностей» (березень 2021).

Напрямки  методичної роботи:

 • Кадрове та науково – методичне забезпечення освітнього процесу;
 • Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
 • Проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;
 • Вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій.

У освітньому процесі реалізуються основні завдання методичної роботи закладу: сприяння розвитку навичок самостійної роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності, розвиток учительської творчості, формування інтересу до сучасних наукових ідей, покращення методичної підготовки педагогічних кадрів, реалізація творчого підходу в роботі вчителя та учнів, реалізація нових підходів у виборі методів та засобів навчання. Керує та спрямовує  методичну роботу у закладі методична рада, членами якої є  вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, керівники  методичних об’єднань, творчих груп.

В закладі  в наявності основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. Щорічно видається наказ по закладу  «Про організацію методичної роботи школи». На засіданнях методичної ради розглядаються такі питання, як циклограма методичної роботи, моніторингові дослідження у закладі, затвердження плану вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду,  діяльність методичних об’єднань  учителів, застосування інформаційно – комунікативних технологій на уроках тощо.

Керівники методичних об’єднань  щорічно складають плани роботи й та надають аналітичні матеріали про результати навчальних досягнень учнів та результативність методичної роботи.

В роботі методичних об’єднань передбачається актуальність вибраних для вивчення питань, співзвучність проблемам, що вирішуються на рівні закладу, питання для розгляду зумовлені висновками з відвіданих адміністрацією ліцею уроків, вимогами сучасної педагогічної та методичної науки щодо проведення уроків, організації позакласної роботи з предмета, підвищення професійної майстерності, впровадження перспективного педагогічного досвіду

Робота методичних об`єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя. Були проведені заплановані засідання методичних об`єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад,  предметних тижнів, проведення контрольних робіт, розгляд завдань до ДПА).

Упродовж навчального року працювало 3 методичних об’єднання.. На достатньому рівні працювали методоб’єднання учителів початкової школи (керівник – Мороховська Н.І.), природничо-математичного, гуманитарного циклу (керівник – Єрмакова Л.С.), класних керівників (керівник – Бєлєвцова О.І.).

В цілому роботу методичних об`єднань у 2020/2021 навчальному році можна вважати задовільною.

В освітньому закладі  розроблено  перспективний план вивчення стану викладання предметів інваріантної частини робочого навчального плану Згідно з планом роботи протягом року проводились предметні тижні    з  української мови,  з  основ здоров`я, з   математики (початкові класи),  фізичної культури, хімія. Було складено плани заходів у рамках тижнів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. За результатами вивчення стану викладання предметів інваріантної частини видаються  довідки, накази, де аналізуються робота вчителя, психологічний клімат на уроці, педагогічний такт учителя, якість знань, умінь і навичок учнів з предмету, об’єктивність виставлення семестрових та річних балів, використання наочності, технічних засобів навчання,  ведення вчителем документації, дотримання санітарно – гігієнічних вимог тощо.

За результатами навчальних досягнень учнів за І та ІІ семестри та навчальний рік проводиться моніторинг (порівняльний аналіз рівня навчальних досягнень учнів. Це дає можливість спостерігати за динамікою зростання чи спадання рівня навчальних досягнень учнів закладу, окремого учня з усіх предметів.

Учні закладу в конкурсі-захисту МАН участь не приймали.

Результати моніторингових досліджень відображаються в аналітичних довідках, аналітичній частині плану  роботи закладу  за минулий рік та обговорюються на засіданнях методичної ради ліцею, методичних об’єднань.

Державна підсумкова атестація  в 4,9 класах не проводилась в закладі  у зв’язку з карантином

( Наказ МОНУ від 03.03.2021 №273 «Про звільнення від проходження ДПА учнів , які завершують здобуття початкової та базової загально середньої освіти у 2020/2021 н.р.») .

 

* Профорієнтаційна робота

У закладі проводиться профорієнтаційна робота. На уроках фізики, хімії, біології, економіки, географії, трудового навчання учні мають змогу отримати уявлення про світ професій, виявити внутрішні ресурси, необхідні для певного роду професій, сформувати професійні наміри.

Класними керівниками  проводяться   лекції  і бесіди із проблем підготовки до життя у ринкових умовах. У бібліотеці оформлено куточок профорієнтації «Все про професії».

 

Матеріально – технічна  та   методична база

* Загальний стан будівель та приміщень закладу:

Територія розташована на земельній ділянці площею 0,6 га. Зонування закладу відповідає „Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів”. Фізкультурна спортивна зона має футбольне поле, бігову доріжку, стрибкову яму та нестандартне обладнання для занять гімнастикою, спортивний майданчик.

Будівля закладу зведена в 1974 році.

Стан каналізаційної  системи, системи опалення – задовільний; віконні блоки  будівлі  потребують заміни  на металопластикові.

Щорічно проводяться поточні ремонти приміщень за рахунок добровільних внесків батьків, коштів  міського бюджету.

Щороку готовність закладу до нового навчального  року затверджена актами  прийому.

Санітарно – гігієнічні умови у закладі створюються відповідно до державних санітарних правил і норм 5.5.2.008 – 2001р. «Влаштування,  утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу». Усі навчальні приміщення мають природне освітлення . Питна вода відповідає ГОСТУ 2878-82 «Вода питна. Методи аналізу».

Технологічне устаткування харчоблоку частково  відповідають проектним нормам. Харчоблок обладнаний електроплитами, холодильниками, жарочною шафою, електричним котлом для підігріву води на 200 л., але потребують заміни пательня, шафа розжарювання, м’ясорубка. В 2017 році замінена електрична плита, придбаний тістозамішувач. Обідня зала обладнана на 60 місць, столи мають гігієнічне покриття. Столовий посуд в достатній кількості.

 

* Зовнішня естетична культура  закладу:

Зонування території відповідає «Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів». Фізкультурно – спортивна зала має футбольне поле з трав’яним покриттям і рівною поверхнею, металеві конструкції для занять гімнастикою, баскетбольний майданчик. У належному стані знаходяться зелені насадження та спортивний майданчик. Територія розміщена віддалено  від проїжджої частини. На території ліцею є квітник, за яким доглядають учні закладу. Зовнішній вигляд будівлі у належному естетичному стані. Відремонтовано відмостки. Територія постійно прибирається.

У освітньому процесі заклад загальної середньої освіти  керується «Рекомендаціями щодо порядку використання державної символіки в державних закладах України». В закладі створено куточок державної символіки. В класах є наочність з державної символіки. Інтер’єр ліцею, рекреації, всі інформаційні матеріали, стенди оформлені державною мовою з використанням державної символіки.

В закладі є Гімн, Герб, Прапор України, дотримується встановлений порядок їх використання.

* Дотримання техніки безпеки, охорони праці

Робота педагогічного колективу з охорони праці організована і ведеться згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом  МОН України №563 від 01.08.2001.

Наказами по закладу  призначені відповідальні за роботу з охорони праці й техніки безпеки, за протипожежний захист,  за безпечне використання електрообладнання, за безпечну експлуатацію будівель, споруд та інженерних мереж . В усіх навчальних кабінетах в наявності інструкції з техніки безпеки. При виконанні практичних робіт з фізики, хімії, трудового навчання, на уроках фізичної культури учасники освітнього процесу дотримуються інструкцій та правил техніки безпеки об’єктів.

Необхідні інструктажі з учнями, педагогічним та технічним персоналом проводяться регулярно та фіксуються у відповідних журналах з охорони праці. Проводяться заходи щодо створення безпечних умов праці та навчання в кабінетах і службових приміщеннях. В закладі обладнаний протипожежний щит.

Ліцей забезпечено необхідними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) на 30%. В кабінеті хімії легко займані речовини зберігаються в металевій шафі.

Стан електромережі й контурів заземлення перевірено, про що складено протокол  з висновками:

–  вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування відповідає нормі;

– перевірка ізоляції електрообладнання відповідає вимогам норм ПУЕ ПТЕ ПБЕ електроустановок споживачів;

–   перевірка повного опору перлі «фаза – нуль» відповідає нормі.

Затверджено план евакуації на випадок виникнення пожежі. Розроблена система повідомлення на випадок виникнення пожежі (3 довгих дзвінки).

Кожен рік проводяться навчальні заняття з цивільного захисту.

Заклад  має паспорт санітарно-технічного стану, який ведеться згідно з вимогами. Акти  міської санітарної епідеміологічної станції щодо перевірки повітряно-теплового режиму, освітлення свідчать про дотримання норм в цих питаннях. Санітарний стан закладу  задовільний, працює водопостачання, каналізація, котельня на твердому палеві. В нічний час територія закладу частково освітлена. Створені безпечні умови праці для працівників та навчання для учнів. Випадків, пов’язаних з порушенням техніки безпеки не зафіксовано.

* Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, спортмайданчиків.

Стан матеріально-технічної бази закладу, зокрема комплектування  обладнанням навчальних кабінетів,  в цілому відповідає єдиним вимогам до організаційно-педагогічних умов функціонування цих приміщень. Навчальні кабінети забезпечені необхідним обладнанням відповідно до типових переліків  на 70%.  Всі класні кімнати  обладнані необхідними меблями, але застарілими. Навчальні класи частково оснащені наочністю для забезпечення виконання державних навчальних програм. У  закладі проводиться робота,  метою якої є привернути увагу учнів та їх батьків до рівня матеріально-дидактичної бази навчальних кабінетів, активізувати роботу учнівських активів кабінетів, залучити їх до оновлення, розробки інноваційних зразків дидактичних матеріалів. Для зберігання інвентарю для прибирання виділено окремі приміщення. Заклад має необхідні гімнастичні снаряди (кінь, козел), гімнастичні мати, канат, волейбольну сітку, баскетбольні, волейбольні та футбольні м’ячі.

 

* Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою:

Ряд сучасних обставин глибоко змінюють економіку і суспільство.  Це – глобалізація і проява нових промислово – розвинених країн; демографічна ситуація, обумовлена старінням населення; швидкі зміни на ринку праці; стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх використання у професійному та приватному житті.

На сьогодні ліцей всього на 9% забезпечено необхідними технічними засобами навчання. Списаний був  НКК 10+1 . Залишився діючим кабінет в комплектації 5+1, сканер, принтер. Для того, щоб ефективно проводити освітній процес, давати високу якість знань, умінь і навичок, тримати на достатньому рівні освітні послуги,  необхідне придбання нового комп’ютерного класу.

Кількість учнів та педагогічних працівників на 1 персональний комп’ютер :

– кількість учнів – 5;  учителів – 3 на один комп’ютер

Кабінет підключено до мережі Інтернет.

По закладу  всього встановлено і використовується: 3 інтерактивні дошки, 3 ноутбука,

2 музичні центри.

Вищезазначений арсенал використовується у повному обсязі на відкритих уроках вчителів, виховних заходах, семінарах, тренінгах, конференціях, майстер – класах, тощо. На уроках використовуються комп’ютери.

Кабінет інформатики має вільний доступ для вдосконалення  комп’ютерної грамотності вчителів та дітей після 14-00.

95 % вчителів володіють персональним комп’ютером  на рівні користувача, створюють мультимедійні презентації та використовують їх в освітньому процесі.

* Забезпеченість навчально-методичною та довідковою літературою, ефективність їх використання.

Освітній процес у початковій школі забезпечено підручниками на 97 %, у 5-9 класах на 92 %, що свідчить про повноту та своєчасність подання заявки на підручники. Книжковий фонд становить 9415 примірників з яких 1059 – підручники. В наявності інвентарна книга бібліотечного фонду. Навчально – методична та довідкова література відповідає переліку, рекомендованим Міністерством освіти і науки України. Бібліотекарем закладу ведеться книга сумарного обліку бібліотечного фонду, реєстраційна картотека руху підручників, книга обліку виданих підручників за класами, формуляри читачів, вкладиші у формуляри. В наявності план роботи бібліотеки. Існують єдині вимоги користування бібліотечним фондом: каталогом, підручниками, літературою.

 Фінансове забезпечення діяльності закладу

Адміністрацією закладу освіти ретельно використовується кошторис з усіх статей, як результат цієї роботи – вся фінансово-господарська діяльність закладу ведеться відповідно до Інструкції про бухгалтерський облік у бюджетних установах, існуючих нормативно-правових актів та наказів по закладу. Документи, що відображають фінансово-господарську діяльність, ведуться правильно і достовірно. Своєчасно оприбутковуються та списуються матеріальні цінності. Відсутні факти порушень фінансової дисципліни.

Діяльність ради  закладу   спрямована на залучення  спонсорських коштів, пошук фінансових  джерел для розвитку ліцею, залучення коштів для  проведення ремонтних робіт та естетичного оформлення приміщень. Директор закладу  щорічно звітує перед громадськістю про одержану  спонсорську допомогу  та про використання  благодійних внесків.

Ефективність освітнього процесу

* Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання

За останні три роки рівень навчальних досягнень складає від   30%, 32%, 27%.

Так, у порівнянні  з 2019/ 2020  н.р., рівень навчальних досягнень учнів знизився  на 5 %  і  складає 27 %. За спостереженнями учителів – предметників та класних керівників  зменшився  процент зацікавленості учнів до навчання, до участі в предметних олімпіадах та конкурсах. Спостерігається перевантаження учнів обсягом  домашніх завдань. Під час дистанційного навчання  не всі учні здатні до самоорганізації.

Результати виховної роботи

Виховна  робота  у 2020/2021 навчальному році була   спрямована  на  реалізацію  цілей  та  завдань, визначених  такими нормативними документами:

 • Конституція України
 • Закон України “Про освіту”
 • Закон України “Про загальну середню освіту”
 • Закон України “Про позашкільну освіту” (від 22.06.2000 №1841-ІІІ)
 • Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”)
 • Концепція загальної середньої освіти
 • Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті
 • Національна програма «Діти України» (Указ Президента України від 24.01.2001 № 42/2001)
 • Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Колектив закладу працював над проблемою: «Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання та громадянського ставлення особистості», а саме:
  – утвердженні принципів загальнолюдської моралі, формуванні морально – етичних якостей;
  – вихованні духовної культури дитини, створенні умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції;
  – формуванні творчої, всебічно розвиненої, відповідальної, працелюбної особистості;
  – розвитку індивідуальних здібностей, талантів, забезпеченні умов їх самореалізації;
  – забезпеченні високої художньо-естетичної освіченої особистості, формуванні у підростаючого покоління інформаційної культури, погляду на книгу та інші види інформації як  найважливіший засіб розвитку й самореалізації особистості;
  – вихованні поваги до Конституції, Законів України, національної символіки;
  – забезпеченні повноцінного фізичного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров’я.

Основними завданнями у 2020/2021 навчальному році були:

 • Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
 • Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
 • Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами щодо виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
 • Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
 • Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 • Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
 • Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
 • Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
 • Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
 • Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.
 • Залучення дітей до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.
 • Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу.
 • Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
 • Педагогічна культура вчителів і учнів невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
 • . Педагогічний захист й підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки
 • Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

Для реалізації цих завдань у закладі був розроблений план виховної роботи, що охопив усі напрямки виховання.

 • ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і  держави;
 • ціннісне  ставлення  до  сім’ї, родини, людей;
 • ціннісне  ставлення  до  праці;
 • ціннісне  ставлення  до  мистецтва;
 • ціннісне  ставлення  до  природи;
 • ціннісне  ставлення  до  себе.

Було організовано участь у календарних, традиційних святах, заходах, конкурсах, а саме:

Коленко О.Д. було проведено гру-подорож «В гостях у світлофора Моргайко» та Свято Букварика, Пивоварова К.Ю. підготувала та провела відкриту виховну годину «Всі професії важливі та гру-квєст «У пошуках літа», Меденець О.В. – Свято «Хочу і можу бути здоровим» та відкриту виховну годину «Лялькова історія» до Міжнародного дня театру, Мороховська Н.І. – відкрита виховна година «Секрети вихованої людини» та свято «Фантазії осені», Кулинич А.Л.  – відкрита виховна година «Поспішай творити добро», Нестеренко Г.В. – відкрита виховна година «Ми різні, але ми рівні», Єрмакова Л.С – свято «Засвіти зіроньку для святого Миколая», Даценко І.В. – новорічні ранки для учнів молодшої школи, Свята першого та останнього дзвоника «Чарівний поїзд у літо».

Для виховання любові до рідного краю, створення умов для розвитку творчих здібностей учнів, розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій  були проведені наступні виховні заходи: Свято до дня Миру та відкрита виховна година «Мій біль – Афганістан» (Мазняк Г.В.), година пам’яті «На Чорнобиль журавлі летіли» (Єрмакова Л.С.), Літературне свято «Уклін тобі, Тарасе» (Бєлєвцова О.І.), спортивні змагання, присвячені Дню українського козацтва та Дню захисника України (Челомбитько Д.С.), Свято «Україна колядує» було переформатовано та проведено онлайн (Нестеренко Г.В.), відкрита виховна година до дня захисника України «Ми роду козацького діти», Свято вишиванки «Україна вишивана» (Кулинич А.Л.)

Робота з національно – патріотичного виховання дітей є пріоритетною в закладі і у першу чергу спрямована на формування в учнів розуміння єдності і цілісності України. Проведені заходи формували в учнів готовність брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

У освітньому закладі  проводилася робота щодо виховання у молодого покоління поваги до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій.

* Стан розвитку учнівського самоврядування 

На виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 №881-р, Міністерством освіти і науки в 2015/2016 навчальному році в закладі продовжувалася робота, спрямована на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток органів учнівського самоврядування.

Виховна система закладу передбачає наявність органів учнівського самоврядування  у кожному класному колективі окремо. Модель учнівського самоврядування КЗ «Кочетоцький ліцей» цілеспрямована, конкретизована, систематизована і прогнозована за наслідками діяльності учнів Метою учнівського самоврядування є  формування  особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, яка забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної  участі у вирішенні важливих питань класу та закладу, в залученні всіх  членів  колективу до планування, організації, контролю й підбиття підсумків виховної,  навчальної та суспільно-корисної діяльності.

Основні завдання органів учнівського самоврядування:
– забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
– забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
– сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
–    створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.

 

 Школа «Лідер» – це актив закладу, який керується Положенням, координує роботу ДШО «Лідер»  та ДШО «Барвінчата». Членами школи «Лідер» є старости класів та їх заступники. Засідання з активом школи «Лідер» проводились відповідно до плану роботи. Співдружність секторів, які діють у закладі, дозволяє урізноманітнити і конкретизувати функції самоврядування, дає можливість кожному учневі  знайти саме свою справу, яка йому ближча за інтересами, здібностями нахилами .

У 2020/2021 навчальному році учнівським самоврядуванням було проведено  роботу по залученню учнів  до активного громадського  життя закладу, з  виявлення і розвитку в учнів  здібностей до різних видів  позаурочної діяльності .
Президентом учнівського самоврядування третій рік поспіль є учениця 10-А класу

Даценко Поліна, яка є членом та активним учасником занять, засідань  та конференцій Чугуївської міської ради старшокласників. Секретар – учениця 10-А класу Бєлєвцова Діана.

Протягом 2020/2021 навчального року працювало 3 сектори, кожен з яких  відповідав за роботу певного напрямку.

Відповідно були обрані члени секторів та відповідальні за їх роботу.

 • Учбовий сектор

відповідальний за роботу сектору – Бикова Віолета (7-А)

члени сектору: Одод Аліна, Афанасьєва Вікторія (5-А),Величко Владислав (6-А), Литвин Владислав (7-А), Костенко Альона, Тарабіна Руслана (9-А), Вінник Олена, Карнаух Арина (10-А)

 • Сектор «Коло ідей»

відповідальний за роботу сектору  – Плотніков Олексій (8-А)

члени сектору: Трофімов Богдан, Гілініч Богдана (5-А), Середа Анастасія (6-А), Наволокова Катерина (7-А), Аксьонова мирослава (8-А), Кормілець Орина, Коломієць Міліса (9-А), Корж Юлія, Чібісова Злата, Коваль Марина (10-А)

 • Сектор «Здоров’я»

відповідальний за роботу сектору  – Хубежов Артур (9-А)

члени сектору: Челомбитько Тимур, Челомбитько Іван (5-А0, Шестаков Данило (6-А), Близнюков Микита (7-А), Петренко Максим (8-А), Костенко Альона, Тарабіна Руслана (9-А) Малишев Єгор (10-А)

Так «Учбовий сектор» допомогав бібліотекарю вести облік підручників, роз’яснював учням необхідність дбайливого ставлення до них. Розглядав питання, які стосуються поведінки учнів та запізнень на уроки.  Члени комісії проводили бесіди з учнями, які найчастіше порушували  дисципліну на уроках  та під час перерв, виявляли причини такої поведінки, намагались допомогти виправитись порушникам, зрозуміти свої помилки. Результати роботи   регулярно висвітлювались на виховних годинах.

Сектор «Здоров’я» допомагав у організації спортивних заходів в закладі.

 • Спортивні змагання «Спритні та сильні» до Дня збройних сил України
 • Турнір з шахів;
 • Турнір з баскетболу та футболу;

Під керівництвом сектору «Коло ідей» проводилися культурно – масові заходи. Члени комісії працювали над  складанням сценаріїв свят, вечорів, естетичним оформленням сцени. Члени сектору брали участь  у наступних заходах:

 • Свято першого дзвоника «Країна дитячих мрій»
 • День учителя (підготовка відео привітання для учителів, аудіо добірки для проведення музичних перерв, оформлення фото-зони «Наші вчителі-the best», листівок-привітань для учителів);
 • Фото-проект «Дякую захисникам України»;
 • Виставка композицій «Українська осінь»;
 • Виставка новорічних композицій «Зимова Казка»
 • Благодійна акція «Нагодуй птаха»(збір кормів для контактного зоопарку для птахів-інвалідів «Ніно» м.Чугуїв);
 • Обласна виставка дитячого малюнку «Твій біль, Україно, Чорнобиль»
 • Новорічна виставка «Корпорація Діда Мороза» для учнів початкової школи;
 • День Святого Валентина (відео-привітання);
 • Свято до Дня вчителя «Вклонімося вчителю своєму»

 

З метою запобігання поширенню на території України корона вірусу  COVID-19,  виховні заходи були проведені із жорстким дотриманням вимог карантинних обмежень, які відповідали рівню епідеміологічної небезпеки розповсюдження COVID-19. Деякі виховні заходи були переформатовані та було сплановано у дистанційному режимі.

Під час карантину дистанційно було проведено та висвітлено у групі закладу на фейсбуці заступні заходи:

 • Фото проект «Краєвиди Кочетка»;
 • Заняття «Основні правила безпечної роботи в Інтернеті»;
 • Фото-конкурс «Моя улюблена книга»;
 • Відео інструктаж «Правила безпеки під час канікул»
 • Флеш-моб «Пам’ятаємо CHORNOBYL» до 35 річниці аварії на ЧАЕС
 • Організовано спільний перегляд святкового онлайн-концерту «Пам’ять у наших серцях» до Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років;
 • Фото-проєкт «Цей ліс живий – у нього добрі очі» до Міжнародного дня лісів;
 • Майстер –клас «Великодній сувенір», «Готуємось до Великодня»,
  «Мак пам’яті»
 • Створено святкове привітання від дітей для всіх мам України;
 • Організовано флеш-моб «А я іду по світу в вишиванці»
 • Учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних малюнків «Мої права» до Міжнародного дня захисту дітей.

Також протягом року працювала дитяча організація «Барвінчата» для учнів 1-4 класів, яка є складовою загальної організації «Лідер». Командиром організації було обрано Переродова Павла (4-А)

До складу дитячої організації входять такі стежини:

 • Стежина «Зірковий трамплін»
 • Стежина «Всезнайко»
 • Стежина «Юний олімпієць»

З активом ДШО «Барвінчата» проводилися виховні бесіди «Колектив починається з тебе», «Ми різні, але ми рівні» Для учнів 1-4 класів були проведені тематичні виставки дитячого малюнку, гра-подорож «Країною Барвінковою», квест-гра « Подорож до Країни казок», майстер-класи з виготовлення листівок до Дня Святого Валентина, творча скарбничка порад «Весняна листівка»

Протягом року всі члени учнівського самоврядування сумлінно виконували обов’язки, вчилися бути ініціативними, відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію.

Управління освітнім закладом

 Якість планування та контролю

* Концепція розвитку освітнього закладу

Концепція розвитку освітнього закладу на 2017-2022 роки  відповідає вимогам державної політики в галузі освіти, розроблена на підставі сучасних нормативно-правових актів,  аналізу діяльності закладу, передбачає планування роботи, визначає модель випускників  ліцею. Концепція характеризується реальністю поставлених цілей, орієнтацією на кінцевий результат, визначаються критерії  результативності діяльності, методичне забезпечення та умови її реалізації. Такий підхід навчання дає можливість створити заклад особистісного розвитку і самовдосконалення.  Провідні ідеї концепції відображають пріоритетні цілі і задачі розвитку. \

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

Згідно чинного законодавства систематично проводяться засідання Ради ліцею , до складу якої у рівній кількості входять представники  педагогічного, учнівського колективів та батьківської громади. На засіданнях Ради розглядаються нагальні проблеми у розрізі вимог Міністерства освіти і науки України. Батьки, учнівська молодь знайомляться із  законодавчою базою, обласними, міськими програмами з урегулювання правового простору всіх учасників освітнього процесу. На засіданнях педагогічної ради розглядаються питання про зміцнення виховного потенціалу закладу , організації культурного дозвілля учнів.  Питання оздоровлення дітей за державні та батьківські кошти, харчування дітей, послуги для дітей пільгових категорій розглядаються на порядку денному щорічно.

 * Планування діяльності освітнього закладу

Планування діяльності ліцею здійснюється відповідно на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, чинного Положення про заклад, тощо.

Перспективний, річний, Робочий навчальний плани утілюють конкретні дії педагогічного колективу, спрямовані на реалізацію концепції «Нової української школи», заснованої на формуванні компетентностей потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.

Робочий навчальний план закладу на 2020/2021 навчальний рік складено на  основі  Освітніх  типових програм, рекомендованих МОНУ.

   * Упровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу

Педагогічний колектив  закладу ознайомлений з нормативно – правовою базою, що регламентує інноваційну діяльність, спрямовує свою роботу на формування в учнів стереотипів здоров’язберігаючої та здоров’яформуючої поведінки, підвищення рівня ціннісної орієнтації на здоров’я серед учнів, батьків; створення  умов для збереження та зміцнення здоров’я учнів;

Впровадження інноваційних технологій забезпечується вибором теми, над якою працює колектив закладу: «Формування соціально зрілої особистості шляхом впровадження інноваційних технологій навчання, виховання й управління.». Реалізація теми здійснюється через діяльність, спрямовану  на підвищення педагогічної майстерності вчителів з одного боку і якості навчання учнів з    іншого.

 • використання інформаційно – комунікативних технологій в управлінській діяльності;
 • проведення кваліметричних методів вивчення професійної підготовки учителів, які атестуються;
 • проводиться моніторинг рівня навчальних досягнень учнів закладу;
 • контроль професійної діяльності вчителів через портфоліо;
 • розширення інформаційного та управлінського поля адміністрації здійснюється через сайт ліцею;
 • взаємозв’язок з освітніми керівними установами ведеться через електронну пошту;
 • нові форми проведення педрад, методичних об’єднань , науково – практичних семінарів (круглі столи, презентації, ділова гра, тренінги, квести).

Інтерактивні технології застосовуються в різних формах  організації  управлінського процесу (засіданнях, нарадах, зборах).

Принципи управління та керівництвом закладом  лежать в основі змісту організації і методів управління. Чітке дотримання цих принципів забезпечує високий рівень керівництвом освітнього процесу, належну якість контролю за роботу кожного працівника ліцею. В управлінні закладу застосовуються організаційно – педагогічні, та соціально –психологічні методи.

 * Якість контролю

Керівництво в закладі передбачається відповідними розділами перспективного та  плану роботи  ліцею, тижневим плануванням адміністрації, планами роботи методичних об’єднань. В розділі плану «Контрольно – аналітична діяльність адміністрації  ліцею», перспективного плану роботи ліцею, розроблений графік контролю. Ефективність системи  контролю забезпечується наявністю мети, змісту, форм, методів і результатів, а також єдністю кадрового, нормативно-правового, матеріально – технічного забезпечення. Основними методами контролю є відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів, виконання навчальних планів і програм, ведення документації, бесіди з учителями, учнями і батьками, анкетування учителів, учнів та їх батьків з наступним аналізом. З вищезазначених питань в закладі є аналітичні матеріали, довідки та накази. Двічі на рік аналізується виконання освітніх програм, за результатами видаються накази. Облік виконання програм ведеться в класних журналах. Двічі на рік проводяться співбесіди з учителями щодо виконання  робочого навчального плану і програм. Слід звернути увагу на конкретність винесених рішень, про що свідчать накази по закладу, рішення засідань педагогічної ради, методичної ради, засідань методичних об’єднань.

Об’єктами контролю в закладі є такі види освітньої діяльності:

 • виконання всеобучу;
 • стан викладання навчальних предметів, виконання планів виховної роботи;
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • якість ведення документації;
 • виконання програм і передбаченого програмного мінімуму;
 • робота методичних об’єднань;
 • розроблений план контролю та перспективний план вивчення стану викладання предметів.

   * Ведення ділової документації

Ведення ділової документації відбувається згідно чинних нормативних документів.

Видано наказ, у якому, згідно з функціональними обов’язками,  членам педагогічного колективу доручено ведення тієї чи іншої документації відповідно до Номенклатури справ. Ділові документи,  згідно з номенклатурою справ зберігаються у спеціальних шафах та сейфі, дотримується термін зберігання.

До алфавітної книги щорічно заносяться дані про прийом та вибуття учнів.

Занесення прізвищ учнів здійснюється в алфавітному порядку, ведеться порядкова нумерація для кожної літери. Порядковий номер запису учнів відповідає номеру його особової справи. Внаслідок зміни місця проживання, переведення до іншого освітнього закладу, закінчення ліцею здійснюється відрахування учнів, що підтверджується наказом по закладу. Щорічно станом на 05 червня та 05 вересня підбиваються підсумки зарахування та вибуття учнів.

До особових справ учнів занесені загальні відомості про учнів, підсумкові бали  за кожний клас.

Класні журнали зберігаються в у методичному кабінеті  в спеціально обладнаній шафі, ведуться за встановленою формою. З боку адміністрації здійснюється контроль за правильністю їх ведення.

У книгах обліку видачі документів про освіту зазначена кількість одержаних і виданих свідоцтв про базову середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту із зазначенням їх номерів. Усі графи заповнюються відповідно до форм. Виставлені бали відповідають даним класних журналів.

Дані про видачу золотих та срібних медалей занесені до книги обліку і видачі золотих і срібних медалей.

У книзі обліку особового складу педагогічних працівників заповнення всіх граф ведеться відповідно встановленої форми, своєчасно вносяться зміни.

У книзі протоколів педагогічної ради зазначені питання, які виносяться на педагогічну раду, фіксуються прийняті рішення.

Книга обліку трудових книжок педпрацівників ведеться відповідно до форми.

В журналі обліку пропущених і замінених уроків всі графи заповнюються відповідно до форми.

Книги наказів ведуться в електронному вигляді, містять всі необхідні накази.

Журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції, книги записів наслідків контролю ведуться згідно вимогам.

Нормативні документи ведуться в повному обсязі, оформлені чітко, охайно. Дотримується термін їх зберігання.

  * Взаємодія з органами місцевого самоврядування, громадськістю (радою, батьківським комітетом закладу  та ін.)

Адміністрація закладу  взаємодіє з органами місцевого самоврядування, Кочетоцькою селищною радою(Майстренко Л.В.) , у межах їх повноважень, радою закладу, голова ради – Меденець О.В. органом самоврядування дитячою організацію «Лідер». Управлінська структура на рівні ліцею представлена адміністрацією.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я  учнів і працівників закладу

Створення умов для забезпечення прав і свобод учасників  освітнього  процесу. Забезпечення соціальної підтримки дітей – сиріт, дітей  з малозабезпечених сімей  та інших учнів із соціально вразливих категорій

У закладі створюються всі умови для забезпечення прав і свобод учасників

освітнього процесу.

У роботі з даного питання заклад керується нормативними документами:

Конституція України;

Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Закон України «Про мови»;
 • Закон України «Про охорону праці»;
 • Декларація прав дитини;
 • Закон «Про охорону дитинства»;

Закон «Про попередження насильства в сім’ї»;

 • Конвенція про права дитини;

Закон України «Про освіту»;

Комплексна програма профілактики злочинності;

Програма правової освіти населення;

Програма роботи з обдарованою молоддю.

Адміністрація дотримується прав учасників  освітнього процесу, визначених у нормативно-правових актах, угодах, посадових обов’язках. Відсутні діти, які не відвідують заклад. Порушень прав учасників  освітнього процесу не було.

Система освітнього роботи ґрунтується на основі різноманітних видів продуктивної діяльності учнів: навчання – праця – дозвілля, що забезпечує формування стійкої позитивної спрямованості кожної особистості, орієнтуючи її на справу, спілкування, виховання гуманістичних ідеалів та моральних принципів на основі знання своїх прав як учасників освітнього процесу.

Учні проінформовані про  насильство, яке існує у відносинах між підлітками та членами сімей, та ознайомленні з телефонами довіри служб, поліції.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання та розвитку.

Складено соціальний паспорт закладу станом на 01.01.2021року, він виглядає таким чином:

 1. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування – 6
 2. Діти-напівсироти – 5
 3. Діти-інваліди – 1
 4. Діти, які мають пільги в зв’язку з наслідками аварії на ЧАЕС -0
 5. Діти з багатодітних сімей – 7

6.Діти з сімей одиноких матерів –  2

 1. Діти, батьки яких інваліди – 3
 2. Діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу – 2
 3. Діти, батьки яких є (або були) учасниками бойових дій на території АТО- 12
 4. Діти, батьки яких загинули внаслідок бойових дій на сході України -0
 5. Дити, які виховуються в сім’ях вимушених переселенців -1
 6. Сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах – 0

Безкоштовно харчуються в шкільній їдальні – 58

Дітей, які стоять на внутрішньому обліку – 0

Дітей, які стоять на обліку у відділенні поліції у справах неповнолітніх – 0

З метою створення сприятливих умов для дітей пільгових категорій заплановано у розділі «Заходи щодо соціального захисту учнів та виконання Закону України «Про охорону дитинства». Також заплановані заходи щодо забезпечення життя та здоров’я учнів та співпрацівників в розділі «Виконання Закону України «Про охорону праці», Охорона життя і здоров’я дітей».

Складено банк даних про дітей пільгових категорій. Діти пільгового контингенту   охоплені гуртковою роботою, спортивно-оздоровчою діяльністю, що відображено в плані роботи закладу та в планах виховної роботи класних керівників.

Обов’язки щодо питань соціального захисту розподілені між членами адміністрації. Призначено громадського вихователя з охорони дитинства.

Учням надається безкоштовне харчування, матеріальна допомога, щорічне оздоровлення в дитячому оздоровчому таборі «Орлятко» та оздоровчих  таборах області.

Усі учні пільгових категорій продовжують навчання з метою одержання базової та повної загальної середньої освіти.

Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників

В закладі один раз на рік проводиться медичний огляд  всіх дітей лікарями-спеціалістами (педіатром, хірургом, невропатологом, окулістом, отоларингологом, стоматологом). Згідно з календарем проводиться щеплення. Педагогічні працівники закладу та техперсонал один раз на рік проходять профілактичне медичне обстеження.

Аналіз організації медичного обслуговування свідчить про те, що наявність медичного кабінету у закладі при відсутності медичної сестри у штатному розкладі не відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування учнів здійснюють лікарі та медичні сестри Кочетоцької лікарні.

Організація харчування

У закладі створені необхідні умови для організації харчування учнів, яке здійснюється їдальнею ліцею , що знаходиться у підпорядкуванні об’єднання їдалень Управління освіти. Об’єднання забезпечує завезення продуктів та здійснює систематичний контроль за дотриманням норм харчування. Приміщення для харчування  відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Діти 1-4 х класів та діти пільгових категорій одержували безкоштовне гаряче харчування згідно затвердженим спискам та графіком харчування..

Робітники харчоблоку та їдальні дотримуються санітарно – гігієнічних умов.

Щоденно адміністрацією закладу здійснюється контроль за харчуванням учнів. Щодня знімається бракераж сировини й готової продукції, що реєструється у відповідних журналах.

Стан дитячого травматизму. Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів

У плані роботи закладу в наявності розділ з охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності. Дане питання постійно розглядається  на нараді при директорові, педрадах, методичному об’єднанню класних керівників, та класних батьківських зборах. Вивчається стан роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму, підсумки вивчення якого відображається в наказах по ліцею за  семестр, за рік.

Учителями – предметниками проводиться профілактична робота з попередження дитячого травматизму під час проведення лабораторних, практичних робіт, занять на уроках фізичного виховання. Ведуться записи індивідуальних бесід з учнями відповідно до календарного планування з предметів: хімія, біологія, фізика, фізична культура, інформатика, трудове навчання,технології.

Щорічно вивчається стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету «Основи здоров’я», «Захист України», «Фізичної культури». Ведеться робота з профілактики дитячого травматизму. Класними керівниками та учителями початкової школи проводяться бесіди з правил безпечного користування газом, безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами струму, з правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, з правил безпеки на воді, попередженню отруєння дітей, з протипожежної безпеки, з правил дорожнього руху, поточні бесіди з профілактики всіх видів дитячого травматизму. Результати проведених бесід фіксуються в класних журналах, журналах інструктажів.

Напередодні канікул,карантину та в разі необхідності класними керівниками проводяться додаткові бесіди під розпис та видаються пам’ятки.

Проводяться зустрічі, бесіди, лекції з працівниками ДСМНС. Питання стану роботи з профілактики дитячого травматизму заслуховуються на засіданнях педради, двічі на рік видається наказ з даного питання.

В закладі кожного року проводиться місячник «Увага! Діти на дорозі!» (вересень).

Випадків травмування під час проведення уроків не  зареєстровано.

 Стан фізичного виховання (фізично – оздоровчі заходи, спортивно – масова робота тощо)

Фізичний розвиток учнів здійснюється відповідно до планування спортивно-масових заходів освітнього закладу. На базі ліцею є спортивна зала, спортивний майданчик, футбольне поле,вуличні тренажери.

Учні закладу беруть  участь у районних спортивних заходах.

Організація  відпочинку та оздоровлення учнів, педагогічних працівників

В 2020/2021 н.р.  дитячий оздоровчий  табір з денним перебуванням на базі закладу  не працював у зв’язку з карантином.

Нараховується преміальна виплата працівникам згідно розробленого положення про преміювання та в межах ст.57 Закону України «Про освіту», матеріальна допомога на оздоровлення,  діти вчителів та працівників освітнього закладу отримують путівки до дитячих таборів.

Головні завдання на 2021/2022 навчальний рік:

 1. Продовжити роботу, спрямовану на реалізацію державної політики в галузі освіти відповідно до Конституції України та Законів України, актів Президента і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень органів управління освітою різних рівнів.
 2. Удосконалювати професійний та методичний рівень педагогічних кадрів через підвищення ролі курсової підготовки, атестації, участі у професійних конкурсах, впровадження прогресивних педагогічних технологій.
 3. Здійснювати в контексті особистісно – орієнтованої освіти диференційований та індивідуальний підходи навчання та виховання.
 4. Інтенсифікувати освітній процес шляхом подальшого впровадження інформаційних технологій, використання комп’ютерної техніки.
 5. Активізувати роботу методичних об’єднань щодо створення друкованих робіт та розповсюдження власного педагогічного досвіду.
 6. Забезпечити належні умови для навчання та виховання дітей шкільного віку, що мешкають у мікрорайоні .
 7. Санітарно-гігієнічні умови для забезпечення й охорони здоров’я дітей, виконання умов техніки безпеки, попередження дитячого травматизму.