Територія обслуговування

Територію обслуговування Кочетоцького ліцею закріплює Чугуївська міська рада до початку навчального року.

Зарахування здобувачів освіти до Кочетоцького ліцею проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім здобувачів освіти першого класу). Після зарахування дітей до Кочетоцького ліцею розподіл між класами здійснюється директором в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».