Учнівське самоврядування

На виконання програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 №881-р, Міністерством освіти і науки в 2021/2022 навчальному році в закладі продовжується робота, спрямована на формування соціальної активності та громадянської самосвідомості молоді через розвиток органів учнівського самоврядування.

Виховна система школи передбачає наявність органів загальношкільного самоврядування  у кожному класному колективі окремо. Модель учнівського самоврядування КЗ “Кочетоцький ліцей”  цілеспрямована, конкретизована, систематизована і прогнозована за наслідками діяльності  школярів. Метою учнівського самоврядування є  формування  особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, яка забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної  участі у вирішенні важливих питань класу та школи, в залученні всіх  членів шкільного колективу до планування, організації, контролю й підбиття підсумків виховної,  навчальної та суспільно-корисної діяльності.

Основні завдання органів учнівського самоврядування:

  • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
  • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
  • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
    Структура   учнівського самоврядування Комунального закладу “Кочетоцький ліцей”

  Школа «Лідер» це актив школи, який керується Положенням, координує роботу ДО «Сузір’я»  та ДО «Барвінчата». Членами школи «Лідер» є командири класів та їх заступники.

Співдружність секторів, які діють у школі, дозволяє урізноманітнити і конкретизувати функції самоврядування, дає можливість кожному учневі  знайти саме свою справу, яка йому ближча за інтересами, здібностями нахилами .

Протягом  навчального року учнівське самоврядуванням веде  роботу по залученню учнів  до активного громадського шкільного  життя, з  виявлення і розвитку в учнів  здібностей до різних видів  позаурочної діяльності .
/Засідання з активом школи «Лідер» /

Дитяче  об єднання  «Барвінчата» для учнів 1-4 класів, яке є складовою загальної організації «Лідер».

До складу дитячої організації входять такі стежини:

  • Стежина «Зірковий трамплін»
  • Стежина «Всезнайко»
  • Стежина «Юний олімпієць»