Учнівське самоврядування

У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна зусиллями
українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свою свободу і
територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває виховання дітей
та учнівської молоді.

Реалізація мети освіти має ґрунтуватися на таких ціннісних
орієнтирах:
визнання унікальності й талановитості кожної особистості та
заборона будь-яких форм дискримінації;
розвиток вільної особистості через підтримку самостійності,
підприємливості й ініціативності, розвиток критичного мислення та
впевненості в собі;
формування здорового способу життя і створення умов для
гармонійного фізичного та психоемоційного розвитку дитини;забезпечення
добробуту й безпеки завдяки створенню атмосфери довіри, взаємоповаги і
взаємодопомоги у шкільному освітньому середовищі; заклад освіти має
бути безпечним місцем, де запобігають насильству й булінгу (цькуванню),
надають потрібну допомогу;
утвердження людської гідності та доброчесності, зокрема
академічної, через виховання чесності, відваги, наполегливості, милосердя,
доброти, справедливості, поваги до прав людини;
плекання любові до рідного краю, української культури, дбайливе
ставлення до довкілля; формування активної громадянської позиції, відповідального ставлення до Української держави, історії українського народу, державної мови.
Національно-патріотичне виховання
Законом України “Про основні засади державної політики у сфері
утвердження української національної та громадянської ідентичності”
визначено, що метою державної політики у сфері утвердження української
національної та громадянської ідентичності є досягнення єдності в
українському суспільстві шляхом подолання суперечностей
соціокультурного, мовного, регіонального характеру на основі європейського
та євроатлантичного курсу, забезпечення дотримання конституційних
гарантій прав і свобод людини і громадянина.
Основними завданнями державної політики у сфері утвердження
української національної та громадянської ідентичності є формування у
громадян України, у тому числі дітей та молоді, активної громадянської
позиції на основі поваги до прав людини, духовних цінностей українського
народу, національної самобутності; оборонної свідомості та громадянської
стійкості; патріотизму; поваги до державних символів, державної мови,
суспільно-державних (національних) цінностей України, розуміння їх
важливості для становлення держави; усунення впливу держави-агресора
(держави-окупанта) в інформаційній, освітній, культурній сферах України;
поширення інформації про ветеранів війни, формування у суспільстві традицій
вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни; формування
готовності громадян до виконання конституційного обов’язку щодо захисту
незалежності та територіальної цілісності України.
Патріотичне виховання здобувачів освіти стає пріоритетним напрямом в
національній системі освіти. Актуальність патріотичного та духовного
виховання юного покоління зумовлюються також і процесом формування в
Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації.
Стратегією національно-патріотичного виховання, затвердженою Указом
Президента України від 18 травня 2019 р. № 286, визначено основні складові
національно-патріотичного виховання: громадсько-патріотичне, військовопатріотичне та духовно-моральне виховання.
Національно-патріотичне виховання є важливим засобом
громадянської освіти. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9
жовтня 2020 р. № 1233-р схвалено Концепцію Державної цільової
соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до
2025 року.

Для досягнення зазначеної мети заплановано такі напрями роботи:
1. Формування української національної ідентичності.
2. Вивчення державної та етнічної території українського народу.
3. Військово-патріотичне виховання.
З метою посилення національно-патріотичного виховання учнів будуть   проводитися  відповідні тематичні просвітницькі заходи, які  передбачають увічнення пам’яті воїнів, загиблих захищаючи Батьківщину; формування розуміння кожним громадянином своєї ролі і місця в служінні Україні, особистої відповідальності за для виконання військового обов’язку в рядах Збройних Сил України; виховання гордості за Україну: формування глибокої пошани і шанування символів, символіки і історичних святинь України.
Актуальними заходами є Уроки мужності, зустрічі з учасниками
російсько-Української війни, волонтерами, відвідування
військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію у
медичних закладах, написання листів у рамках Всеукраїнської акції «Лист
пораненому».

Виховна система школи передбачає наявність органів загальношкільного самоврядування  у кожному класному колективі окремо. Модель учнівського самоврядування КЗ “Кочетоцький ліцей”  цілеспрямована, конкретизована, систематизована і прогнозована за наслідками діяльності  школярів. Метою учнівського самоврядування є  формування  особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, яка забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом залучення їх до активної  участі у вирішенні важливих питань класу та школи, в залученні всіх  членів шкільного колективу до планування, організації, контролю й підбиття підсумків виховної,  навчальної та суспільно-корисної діяльності.

Основні завдання органів учнівського самоврядування:

  • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
  • забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
  • сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
  • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами.
    Структура   учнівського самоврядування Комунального закладу “Кочетоцький ліцей”

  Школа «Лідер» це актив школи, який керується Положенням, координує роботу ДО «Сузір’я»  та ДО «Барвінчата». Членами школи «Лідер» є командири класів та їх заступники.

Співдружність секторів, які діють у школі, дозволяє урізноманітнити і конкретизувати функції самоврядування, дає можливість кожному учневі  знайти саме свою справу, яка йому ближча за інтересами, здібностями нахилами .

Протягом  навчального року учнівське самоврядуванням веде  роботу по залученню учнів  до активного громадського шкільного  життя, з  виявлення і розвитку в учнів  здібностей до різних видів  позаурочної діяльності .
/Засідання з активом школи «Лідер» /

Дитяче  об єднання  «Барвінчата» для учнів 1-4 класів, яке є складовою загальної організації «Лідер».

До складу дитячої організації входять такі стежини:

  • Стежина «Зірковий трамплін»
  • Стежина «Всезнайко»
  • Стежина «Юний олімпієць»