Шкільна бібліотека

Аналіз роботи за 2019/2020 навчальний рік.

Цілі і завдання роботи бібліотеки  на 2020/2021 навчальний рік.

 

            Кардинальні зміни, які відбуваються у суспільстві, демократизація та глобальна інформатизація зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх у сучасні інформаційні та медіацентри.

Шкільна бібліотека є важливим центром бібліографічно-інформаційної, культурно-виховної і просвітницької роботи. У своїй роботі бібліотека керується нормативно-правовими документами: Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положенням «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» тощо.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2019/2020 році була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи і здійснювалась з таких основних напрямків:

 • Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення до книги.
 • Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до рідного краю.
 • Пропаганда здорового способу життя.
 • Сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.
 • Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.
 • Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.
 • Популяризація літератури та книги.
 • Робота з підручниками.
 • Індивідуальна робота з читачами.

Бібліотека освітнього закладу свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до плану роботи, який є складовою частиною плану  освітньої роботи в школі.

Обслуговування читачів проводиться в режимі абонементу та читального залу. Облік користувачів та книговидачі в бібліотеці ведеться відповідно до встановленого порядку: в читацьких формулярах, щоденнику роботи шкільної бібліотеки. Підручники видаються класними керівниками та записуються у відповідному журналі та щоденнику роботи.

Бібліотека забезпечує потреби освітнього процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями із шкільних предметів. Це – інформаційний центр як для учнів, так і для вчителів, вихователів, і щоб бути ефективною, робота носила систематичний, оперативний, випереджаючий характер. Проводилось інформування кожної категорії читачів з урахуванням їхніх інформаційних потреб, робота спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою. У читальній залі відкрито постійно діючі тематичні куточки: «Україна – Держава Європейська», книжкові тематично-ілюстровані фотовиставки: «Живи, моя Державо, Україно!», «Слава Героям Небесної Сотні», «Вижити, значить перемогти» «Світло дня української письменності» тощо. Забезпечені інформаційно-бібліографічними матеріалами виховні заходи: конкурсно-розважальна програма «Конкурс читців» , вікторина «Що ти знаєш про Україну?» , «Державна символіка України» .

Готувались різноманітні бібліографічні довідки, які носили фактографічний, адресний, уточнюючий, тематичний характер, інформаційні листівки «На хвилинку зупинись, на ці книги подивись» (про нові надходження літератури), оформлено нову тематичну полицю : «Борці за Незалежність України» (про  Героїв Небесної Сотні).

Особлива увага приділялась популяризації літератури з питань  історії та культури українського народу, поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу. З метою розширення знань про різноманітні професії, проведена бібліотечно-інформаційна година «Ти обираєш професію» (5 клас), «Цікавий світ дитячих журналів» (3 клас). З новими читачами проводились ознайомчі бесіди, з іншими категоріями користувачів – індивідуальні, групові бесіди при виборі літератури, після прочитання книги, біля тематичних книжкових виставок. Проведено екскурсії «Мандри до країни Читалії» (1 класи), «Знайомимося із структурою бібліотеки» (3 клас) .

Різноманітними засобами бібліотека сприяла всебічному підвищенню методичної майстерності вчителів, шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї. На засіданнях педагогічних рад висвітлювались актуальні питання з інноваційної педагогіки, стану забезпечення підручниками та методичними посібниками.    Проводились підсумки рейдів перевірки підручників по класах. Так, оцінку «відмінно» отримали учні 1, 2, 4, -х класів, «добре» – учні 3, 5,6,8,9 класів, «погано» – учні 6 класу. Бібліотека проводить постійну роботу по забезпеченню учнів підручниками, своєчасно подаються замовлення.

Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки, до складу якого входили старшокласники. Значне місце в роботі бібліотеки щодо збереження навчальної книги відводилось проведенню масових заходів, використовувались нетрадиційні форми масової роботи, значення яких полягає в тому, що вони сприяють неформальному спілкуванню дітей у вільний від навчання час і дозволяють оперативно враховувати їх пізнавальні, читацькі інтереси, формують стосунки співробітництва бібліотекаря і читача, а в результаті –  повагу до книги і підручника.

У рамках «Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек»  проведені «День відкритих дверей», тематичний огляд, відкрита книжкова , тощо.

Для підвищення читацької активності та популяризації літератури, надання бібліотечно-бібліографічних знань шкільною бібліотекою здійснювались заходи:

 • – організація тематичних книжкових виставок до знаменних та пам’ятних дат: «Україна – єдина країна», «Добрий день, вересень», «Ми – пам’ятаємо» (до Дня партизанської слави», «Великий педагог – гуманіст В.О.Сухомлинський», «Козацькому роду – нема переводу», «Шляхами Перемоги» , «Мова – моя материнська!»,  «Голодомор 1932-1933 років», «Права людини», «Тих днів не стерти в пам’яті» (до дня вшанування ліквідаторів на ЧАЄС), «Духом завжди була вільно» (до дня соборності), «Сміємося разом», «Великодні дзвони» та інші –  бібліотечні уроки:  «Хай живе у пам’яті Тарас Шевченко» , «Бібліотека – книжчин дім», «Знайомство з шкільною бібліотекою), «Знайомство з бібліотекою» (1 клас), «В гостях у казки» , «Правила поводження з книгою» . екскурсія «Знайомство з бібліотекою» відео-круїз «Від берести до книги», презентація  «Читаючи – світ познаємо», бібліо – глобус «Сторінками улюблених казок»,гра-літературна  «Книга –твій друг».

– конкурси, вікторини, ігри, віртуальні подорожі

 Аналізуючи інформаційно-бібліографічну, масову роботу бібліотеки, можна зробити висновок, що шкільна бібліотека завдяки удосконаленню традиційних та введенню в роботу новітніх інформаційно-комунікативних технологій, є сучасним інформаційним центром, який у повному об’ємі забезпечує інформаційними матеріалами освітній процес.

Основними завданнями в роботі шкільної бібліотеки  на 2020/2021 навчальний рік є підвищення педагогічної майстерності педагогічного колективу шляхом популяризації педагогічної, науково-методичної літератури, фахових періодичних видань, повномасштабне інформаційно-бібліографічне забезпечення освітнього процесу, виховання культури читання, формування читацької та мовленнєвої культури,  національної свідомості, залучення до планового та систематичного читання, продовження науково-пошукової та краєзнавчої роботи, впровадження в роботу новітніх інноваційних та інформаційно-комунікативних  технологій, створення медіа те

 

 1. I. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Мета роботи шкільної бібліотеки – надання допомоги учням і педагогам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб.

Бібліотека у школі – одна з найважливіших ділянок роботи. Вона допомагає реалізувати державну програму національної освіти і виховання дітей, вирішує це завдання своїми методами і засобами у загальному плані освітнього процесу школи і разом з педагогічним колективом.

Основні завдання шкільної бібліотеки на 2020/2021 навчальний рік:

 • створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності та зацікавленості учнів у користуванні друкованою книгою, як джерелом інформації;
 • виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, гуманізму, милосердя, духовності, естетичної, трудової, економічної культури, здорового способу життя;
 • використання різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи. Виховання любові до рідного краю;
 • інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;
 • своєчасне забезпечення учнів та педагогів навчальною, художньою та методичною літературою;
 • подальший розвиток інформаційної функції бібліотеки як інформацйно- культурного центру загальноосвітнього навчального закладу;